Naturopatie

Naturopatie – holistická léčba přírodními prostředky

Naturopatie se soustřeďuje na zdravý životní styl, terapii výživou, detoxikačními přírodními prostředky, doplňky stravy a neinvazívní manuální metody.

Kolébkou západní naturopatie je USA, kde se tento obor přírodní medicíny rozvinul do dvou směrů: jsou zde tradiční naturopati a naturopatičtí lékaři. Silnou tradici má naturopatie v Kanadě, Austrálii a Velké Británii.

Spojení přírodní a klasické medicíny – naturopatičtí lékaři
Naturopatičtí lékaři mají klasické lékařské vzdělání, navíc jsou obohaceni o naturopatické vědomosti a metody. Mají zvláštní licence, které jim umožňují provozovat naturopatickou praxi.

Klasičtí naturopati se soustřeďují pouze na léčebnou sílu přírody

Ve své praxi nepoužívají výraz pacient, ale klient. Mohou vzdělávat, doporučovat, aplikovat vybrané naturopatické terapeutické postupy.

Podle nich se nemoci objevují v důsledku přetížení, disharmonie a narušení vnitřní rovnováhy organismu, k čemuž dochází zejména díky:

1. snížení kvality životního prostředí, přetížení toxiny, chemikáliemi, překyselení, demineralizace půdy.
2. nesprávnému životnímu stylu

3. špatným stravovacím návykům a nekvalitní stravě

4. nedostatečnou péčí o tělo a ducha

 

ZÁSADY TRADIČNÍ NATUROPATIE

1. Tradiční naturopati věří v léčebné účinky:

•    detoxikace přírodními prostředky
•    světla
•    čerstvého vzduchu
•    vody
•    bylin a přírodních doplňků stravy
•    zdravého jídla
•    zdravého spánku
•    dostatku pohybu


2.
Tradiční naturopati nejprve definují příčinu problému. Proto používají celou řadu přírodních diagnostických metod ( iridologii, vlasovou analýzu, pohledovou diagnostiku, analýzu kapky krve, analýzu pH moči a další).

3.  Tradiční naturopati věří v léčebné účinky:

4.  Naturopat především vyučuje klienta, vysvětluje, doporučuje, ale nepředepisuje. Rozhodnutí za postup v léčbě nechává plně v rukou klienta. Klient si musí uvědomit svoji vlastní zodpovědnost za svoje zdraví.

5.  Uzdravení musí jít ruku v ruce s poznáním, proč tělo onemocnělo, musí se léčit holisticky. Tělo člověka je jedinečná kombinace fyzických, emočních a duchovních prvků. Pokud pacient nezmění své myšlení a přístup k nemoci, nemůže být úplně a trvale uzdraven.

6.  Prevence

Naturopat zdůrazňuje

•    zdravý životní styl a zdravou stravu
•    pochopení principu, jak nemoci vznikají a jakou úlohu v nich hraje prevence
•    pozitivní přístup a harmonické vztahy jako předpoklad zdravého těla
•    snahu o čisté životní prostředí jako výchozí základ pro holistické zdraví všech, kteří v něm žijí

NATUROPATICKÝ KONZULTANT = VÁŠ OSOBNÍ detoxikační poradce

V HARMONII S PŘÍRODOU ZAJISTÍ GENERÁLNÍ ÚKLID VAŠEHO ORGANISMU A OBNOVÍ POHOTOVOST VŠECH PŘIROZENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK VAŠEHO TĚLA

Komentáře jsou uzavřeny.